"Zabawy z muzyką".

Odkrywanie świata dźwięków, rozpoznawanie ich, naśladowanie, określenie źródła ich pochodzenia to wspaniała zabawa dla dziecka, prowadząca w efekcie do zrozumienia muzyki, również tej określanej mianem „poważna” (klasyczna). Należy więc stwarzać dzieciom jak najwięcej ku temu okazji, aby coraz lepiej czuły i rozumiały ten „słownik muzyczny”. Dziecko musi poznać wszystkie składniki muzyki – wtedy będzie ją rozumieć, a to rozumienie pozostanie właśnie na całe życie. Uwrażliwianie dzieci na muzykę poprzez grę na instrumentach, kształtowanie wrażliwości dzieci na barwy dźwięków, poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej,  to niektóre z celów które realizowaliśmy w naszej grupie. Bawiliśmy się w orkiestrę ,graliśmy na instrumentach perkusyjnych ,poznawaliśmy instrumenty ,słuchaliśmy koncertu Marysi  z naszej  grupy ,która uczy się gry na skrzypcach w zespole "Małe Skrzypeczki" z Kielc, pod kierownictwem Marii Wieleńskiej. Marysia pięknie opowiadała o swojej pasji ,a cisza towarzyszyła każdemu jej słowu.

Dziękujemy i wspieramy Marysię by wkrótce była najlepszą skrzypaczką na świecie.