TABLICA - najważniejsze ogłoszenia

Drodzy Rodzice!

 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że przerwa w pracy  przedszkola to dla wszystkich ciężki czas. Dla nas, nauczycieli edukacji przedszkolnej tym bardziej niekomfortowy, że praca nasza wiąże się z bezpośrednim udziałem dziecka  w realizowanych formach edukacji. Wszystkie nasze edukacyjne działania skierowane są na wsparcie rozwoju, kształcenie zdolności, umiejętności i kompetencji Państwa dzieci. Jest to praca celowa, planowana, obejmująca realizację programu nauczania uwzględniającego podstawę programową. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego np. z zagrożeniem epidemiologicznym, proces realizacji programu zostaje zatrzymany.  O ile w grupach dzieci poniżej 6 lat,  dzieciaczki nie opanują pewnych umiejętności teraz, nadrobimy te zaległości w kolejnym roku szkolnym. Natomiast dzieci 6-o letnie bezwzględnie powinny zostać przygotowane do podjęcia obowiązków w szkole. Myślimy, że strata miesiąca nauki nie wpłynie drastycznie na przygotowanie dzieciaków do szkoły,  tym bardziej, że dotychczasowa, systematyczna praca nauczycieli z grup zerowych sprawiła, że praktycznie w tym momencie większość sześciolatków może bezproblemowo rozpocząć naukę na kolejnym szczeblu. Niemniej jednak aby zachować ciągłość realizacji podstawy programowej i aby Wasze skarby mogły bez zakłóceń rozwijać się  i nabywać wiedzę, podjęłyśmy decyzję o prowadzeniu we wszystkich grupach wiekowych kształcenia na odległość. Wiemy, że kształcenie na odległość wydaje się być nie do zrealizowania na płaszczyźnie przedszkola, jednak podejmiemy to wyzwanie. Zdajemy sobie sprawę, że bez Was, Drodzy Rodzice, jest to niewykonalne. Dlatego liczymy na Państwa pomoc i z góry za nią dziękujemy. Dotychczas, każdego dnia nauczyciele przygotowywali dla Państwa dzieci  tzw. "zadania specjalne", czyli propozycje zabaw i aktywności oraz materiały do samodzielnej pracy. Były to różne pomysły na to, co można wspólnie robić w domu. Wszystkie nasze propozycje były nieobowiązkowe i do realizacji dla chętnych. Teraz także nauczycielki będą przygotowywać pakiety zadaniowe. W każdym pakiecie znajdzie się scenariusz zajęcia wraz z załącznikami zgodny z tygodniową tematyką zawartą w planach pracy wych.-dyd. na dany miesiąc. Scenariusze są tak skonstruowane aby ich treści obejmowały realizację wszystkich obszarów zawartych  w podstawie programowej. Mamy nadzieję, że tak jak do tej pory, zechcecie skorzystać z naszych propozycji i wspólnie z dzieciakami będziecie się dobrze bawić podczas ich realizacji. Ufamy, że wspólnie uda nam się wesprzeć rozwój, zdolności, umiejętności i kompetencje naszych najmłodszych. Pamiętajcie również, że nauczyciele Waszych dzieci, wciąż służą Wam wsparciem i pomocą. W razie jakichkolwiek problemów wychowawczo-dydaktycznych można się do Nas zwrócić. Postaramy się pomóc. Wierzymy , że ten trudny czas posłuży umocnieniu więzi nie tylko rodzinnych ale także przedszkolno-rodzinnych.

Pozdrawiamy wszystkich  serdecznie z nadzieją na szybki powrót do „normalności”.                             Do zobaczenia .

 

Nauczyciele

OGŁOSZENIE 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2020/2021.

 

UWAGA – ZMIANA terminu!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zawieszającą zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, decyzją Prezydenta Miasta Kielce (Zarządzenie nr 105/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 marca 2020r. ),  a także ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zmieniono terminy złożenia w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

 

Nowy harmonogram naboru:

 

12.03.2020 r. – 18.03.2020 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki (potwierdzenie to może odbyć się telefonicznie/ e-mailowo).

19.03.2020 r. – 27.03.2020 r. do godz. 15:00rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl wniosek (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2020r. do 27.03.2020r.).

 

Następnie wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia. 

 

Składanie wniosków w wersji papierowej (co jest wymogiem ustawowym) odbywać się będzie po wznowieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć edukacyjnych w przedszkolach. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie. 

 

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

 

DOKŁADNE TERMINY ZOSTANĄ PODANE PO OGŁOSZENIU PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INFORMACJI O WZNOWIENIU ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

 

  1. Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  - w ciągu 7 dni roboczych, w godzinach pracy placówek, a siódmego dnia roboczego - do godz. 15:00. począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;
  2. Podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dwunastego dnia roboczego do godz. 15:00, począwszy od dnia następującego po dniu zakończenia składania wniosków w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru;
  3. Potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko - pięć dni roboczych począwszy od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki - trzeciego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po zakończeniu potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze -  daje to czas dla rodziców na zaplanowanie opieki nad dzieckiem do lat 8.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Wprowadza się nowy termin potwierdzania przez rodzicachęci kontynuowania przez jego dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 tj. od 11.03.2020 r. do 18.03.2020 do godz. 15:00.

 

Jednocześnie informujemy, że Prezydent Miasta Kielce, zarządzeniem z dnia dzisiejszego przedłużył termin dostarczania  do placówek pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, i wnioski te będzie można składać w terminie od 19.03.2020r. do 03.04.2020r. do godz. 15:00. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy Rodziców dzieci sześcioletnich, które idą do szkoły,

na spotkanie z Dyrekcją oraz opiekunami grup.

Spotkanie odbędzie się 12 marca (czwartek) o godzinie 16:15 w sali grupy IV.

Dnia 24.01.2020 (piątek) w naszym przedszkolu gościć będziemy fotografa.

Zdjęcia będą robione wszystkim przedszkolakom w ich przebraniach.
Prosimy o przygotowanoe ciekawych strojow i przebrań dla dzieci.
Zdjęcia będą do odbioru za dodatkową opłatą.

Przedszkolaki!

Czeka Was niezapomniana zabawa!

24 stycznia 2020 r. (piątek) odbędzie się w naszym przedszkolu
BAL KARNAWAŁOWY pod hasłem KRAINA LODU.

Wszystkie grupy będą bawiły się razem od godziny 9:30.

 

Jesteśmy ciekawi, w jakich strojach w tym roku przybędą na bal nasze przedszkolaki!

Strony