O Nas

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Kielcach zlokalizowane jest na osiedlu Barwinek. Mieści się w budynku wolno stojącym – dużym, jednopiętrowym. Dużym atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy, co sprzyja bezpieczeństwu wychowanków. Duży, ogrodzony, dobrze wyposażony w odpowiedni sprzęt do zajęć i zabaw ogród przedszkolny w pełni zaspokaja potrzeby i możliwości ruchowe przedszkolaków. Przedszkole czynne jest w godzinach od 06:30  do 16:30. Praca odbywa się w 9 oddziałach – grupa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.  W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, pracownicy administracji oraz obsługi. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach doskonalenia zawodowego, warsztatach, konferencjach, studiach podyplomowych. W planowaniu swojej pracy uwzględniają cele wychowania przedszkolnego, których realizacja sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka, a które określone są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Realizują systematycznie wybrane programy edukacji przedszkolnej, program adaptacyjny, wychowawczy i profilaktyczny oraz program autonomiczny - rozwijający inteligencje wielorakie. Pracując z dziećmi pamiętają o tradycjach przedszkola – Pasowaniu na Przedszkolaka, Andrzejkach, Mikołajkach, Jasełkach, zabawie karnawałowej, Dniu Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Pierwszym Dniu Wiosny, akcjach ekologicznych - Dniu Ziemi, Dniach Ochrony Środowiska, Dniu Wody, Dniu Odkrywania Talentów, olimpiadach sportowych, piknikach rodzinnych, Pożegnaniu 6 – latków. Nauczyciele przestrzegają ramowego rozkładu dnia, zgodnego z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci młodszych i starszych. Od czerwca 2014 r. nasza placówka posiada Imię – Robinsona Crusoe, o które staraliśmy się długo, spełniając wymagane procedury. Nasz Patron – to postać historyczna, godna naśladowania, posiadająca wiele wartościowych cech charakteru.  Jesteśmy  więc dumni z tego, że u naszych wychowanków będziemy rozwijać takie umiejętności, jakie posiadał Robinson Crusoe – samodzielność, pomysłowość, operatywność, odpowiedzialność, siłę, hart ducha, kreatywność, i.t.p.
 
Przedszkole imienia Robinsona Crusoe jest coraz bardziej nowatorskie, bajeczne  i przyjazne dzieciom. Systematycznie doskonalimy naszą bazę lokalową, odpowiednio aranżujemy pomieszczenia. Nowy, kolorowy, dobrze wyposażony i bezpieczny plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe przedszkolaków na świeżym powietrzu oraz zachęca do zabawy. Ponadto placówka ma bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym : dogodna baza, sprzyjające rozwojowi dzieci warunki do zabawy, pracy i nauki , wyposażenie, estetyka pomieszczeń, otoczenia wpływa na wysoką ocenę przedszkola. Dobrą, ciepłą i przyjazną atmosferę tworzą Dyrektor, Wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracyjni, dzieci, rodzice i środowisko lokalne.

 

Nasze Przedszkole posiada:

  • Dziewięć sal dydaktycznych wyposażonych w różnorodne środki dydaktyczne i zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, w których  przedszkolaki  realizują swoje pomysły i które przyczyniają się do rozwoju inteligencji wielorakich
  • Salę teatralną, w której dzieci prezentują swoje umiejętności aktorskie
  • Bawialnię z basenem kulkowym, zjeżdżalnią i zabawkami
  • Gabinet logopedyczny, w którym wychowankowie ćwiczą prawidłową wymowę
  • Salę Konferencyjną, gdzie odbywają się spotkania kadry pedagogicznej,dotyczące doskonalenia procesu edukacyjnego przedszkolaków
  • Zaplecze kuchenne, sanitarne, administracyjne
  • Ogród przedszkolny, wyposażony w sprzęt rekreacyjny i sportowy
  • Pomieszczenia przystosowane do rozwijania zainteresowań dzieci:kącik przyrodniczy, plastyczno – techniczny, teatralny, muzyczno – rytmiczny.