ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. „Wokół przedszkola” - program wychowania przedszkolnego, autorstwa M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska

2. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.” Program wychowania przedszkolnego autor Jolanta Wasilewska

3. „Dar zabawy” - program wychowania przedszkolnego uwzględniający założenia teoretyczne koncepcji F.Froebla autorstwaB. Bilewicz- Kuźnia

4. „Multisensoryczna nauka języka angielskiego” - program nauczania „J love BOO” program nauczania autorstwa E. Wodzicka – Dondziłło

5. „Przedszkole bawi, uczy, wychowuje” plan profilaktyczno- wychowawczy.

6. „Mały Miś w świecie wielkiej litertury” - program autorstwa A.Konefał.

7. „Uczymy dzieci programować” - program edukacyjny autorstwa Anna Świć, Rafał Witkowski.

Pliki do pobrania: