Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody

Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody”

Ogólnopolski Projekt Matematyczno – Przyrodniczy

Cele ogólne:

- promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie,

- nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,

- postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów,

Cele szczegółowe:

- rozwijanie samodzielności i kreatywności,

- zdobywanie kompetencji matematycznych poprzez doświadczanie wszystkimi zmysłami,

 - kształtowanie świadomości swojego ciała oraz orientowanie się na kartce papieru i w przestrzeni,

- wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania kompetencji matematycznych,

 - stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy blisko natury (uczenie w terenie),

- rozwijanie umiejętności liczenia, -

 poznawanie figur geometrycznych, nazw miesięcy i pór roku,

- dostrzeganie zależności między przyczyną a skutkiem,

- poznawanie rymowanek, wyliczanek, piosenek matematycznych

 - kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym