7 zbiórka ZUCHÓW

„Kolorowy spadochron w akcji”

Chusta animacyjna -  Klanzy – przy pomocy okrągłego kawałka materiału wspólni  z zuchami zorganizowaliśmy wspaniałą zabawę. Chusta znajduje zastosowanie podczas różnorodnych zajęć ruchowych i statycznych. Kolorowy i lekki spadochron pozwala organizować wiele zabaw integrujących grupę. Chustę można podrzucać, można się pod nią chować, można być na niej zakręconym i odkręconym, można po niej przetaczać przedmioty ku sobie. Wspaniały przyrząd do ćwiczeń tak ciała, jak i ducha.

Chusta animacyjna:

  • zaprasza do współdziałania (a nie współzawodnictwa);
  • uczy czekania na swoją kolej (dzielenia się);
  • doskonali spostrzegawczość i refleks;
  • uczy przestrzegania zasad i słuchania poleceń;
  • ćwiczy poczucie rytmu;
  • gwarantuje .... dużo ruchu pełnego dobrej zabawy.