PROJEKT: Uczymy dzieci programować. Zadania Code Week

 

IV edycja Ogólnopolskiego Programu

„Uczymy Dzieci Programować”

Autor programu: Anna Świć

Organizator programu: EduSense spółka z o.o.

Koordynatorzy programu: Anna Świć, Rafał Mitkowski

Realizacja programu w grupie: IV, VIII, X

Nauczyciele odpowiedzialni: Daria Kania, Dorota Cedro,                    

                                                 Elżbieta Szczypała

Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji matematycznej, językowej czy artystycznej. 

            Podstaw programowania możemy uczyć niezależnie od posiadanego w placówce wyposażenia, nie jest wymagany dostęp do sprzętu komputerowego ani internetu. 

            Z nami nauka programowania będzie dla dzieci wartościową lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

 

Cele:

            Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy 4-8).

 

Korzyści w odniesieniu do:

Uczniów/Dzieci:

• Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, 

• Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,

• Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii

Tematy zaproponowanych wydarzeń (

• Historia Code Week z Uczymy dzieci programować

• Szukamy kodu w codziennych czynnościach z Uczymy dzieci programować

• Kod nie jedno ma imię z Uczymy dzieci programować

• Zakodowana orkiestra z Uczymy dzieci programować i

• Tworzymy zakodowane obrazy z Uczymy dzieci programować

• Zakodowana gimnastyka z Uczymy dzieci programować

• Rozszerzamy rzeczywistość z Uczymy dzieci programować

• Nasz przyjaciel Scratch z Uczymy dzieci programować

• Zakodowane bajki, baśnie, opowieści z Uczymy dzieci programować

• Zakodowana matematyka z Uczymy dzieci programować