Z ZUCHOWYM POZDROWIENIEM: „CZUJ”

Dzieci z grupy VI i V, co piątek w godzinach od 14:30 do 15:30 będą uczestniczyć w zbiórkach zuchów organizowanych przez 33 Kielecką Gromadę Zuchów Żeglarzy „Żeglarze Kapitana Sebastiana”. 

Pierwsze trzy miesiące będą na próbę, aby zobaczyć czy dzieciom spodoba się taka forma aktywności. Później rodzice zadecydują o przynależności dziecka do grupy zuchów w naszym przedszkolu.

Charakterystyczną formą aktywności zuchowej jest zabawa w kogoś lub w coś. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności. Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program zbiórek zuchów uczy współpracy w grupie rówieśniczej i umożliwia poznanie przez zucha otaczającego go świata.