Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (grupa1)

       rok szkolny 2016/2017

 

6:30 – 8:00 –     Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

 

8:00 – 8:30 -      Zajęcia indywidualne i zabawy w małych grupach, zabawy w kącikach zainteresowań , zabawy ruchowe.

 

8:30 – 9:00 –     Czynności porządkowo- - gospodarcze, przygotowanie do śniadania, mycie rąk.

 

 

9:00 – 9:30 –      Śniadanie

 

 

9:30 – 10:05 –    Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą wg programu  wychowania przedszkolnego.

 

 

10:05 – 11:30 –  Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na powietrzu, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

 

 

11:30 – 12:00 –   Przygotowanie do obiadu, prace porządkowe, mycie rąk.

 

 

12:00 – 12:30 –   Obiad

 

 

12:30 – 14:15 –   Przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie.

 

 

14:15 – 14:30 –   Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe,  prace porządkowe.  

 

 

14:30 – 14:45 –    Podwieczorek

 

 

14:45 – 16:30 –    Zabawy ruchowe, tematyczne, dowolne, praca indywidualna, kompensacyjno – wyrównawcza, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (grupy2, 3, 4, 5, 6, 7 )

       rok szkolny 2016/2017

 

6:30 – 8:00 –     Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, tematyczne, zabawy integracyjne.

 

8:00 – 8:30 -     Zajęcia indywidualne i wyrównawcze, ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

 

8:30 – 9:00 –     Czynności porządkowo - gospodarcze, przygotowanie do śniadania, mycie rąk.

 

9:00 – 9:30 –      Śniadanie

 

 

9:30 – 10:45 –    Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą wg programu wychowania przedszkolnego.

 

10:45 – 11:30 –  Spacery, wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze,  ćwiczenia gimnastyczne.

 

11:30 – 12:00 –   Przygotowanie do obiadu, prace porządkowe, mycie rąk.

 

 

12:00 – 12:30 –   Obiad

 

12:30 – 13:45 –   Relaksacja po obiedzie. Słuchanie bajek i baśni.  Praca indywidualna z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne,  zabawy rozwijające  aktywność twórczą dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.  Zajęcia rewalidacyjne.

 

13:45 – 14:00 –   Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, prace porządkowe. 

 

14:00 – 14:15 –    Podwieczorek

 

14:15 – 16:30 –    Zabawy ruchowe, zabawy dowolne, praca indywidualna, kompensacyjno – wyrównawcza, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.