Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy
Kierunki realizacji przez Przedszkole polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

 

Zadanie 1:

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

Cele:
  • znajomość zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci
  • promowanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia
  • kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

 

Zadanie 2:

Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródła wiedzy i przyjemności

Cele:
  •  zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą
  • wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno
  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, angażowanie różnych sfer aktywności dla zrozumienia tekstu
  • wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt ze sztuką plastyczną i teatralną

 

GŁÓWNE ZADANIA PLANU ROCZNEGO

1. Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych „Razem z książką wchodzę w świat”

2. Kształtowanie u dzieci czynnych postaw wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych - „Bezpieczne przedszkole”.

 
HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH ZAPLANOWANYCH DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

L.p.

Uroczystości

Do kogo skierowane

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Święto Przedszkolaka

Dzieci ze wszystkich grup

29.09. 2015 r.

Wszyscy nauczyciele

2.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzieci, rodzice

14.10. 2015 r.

Wszyscy nauczyciele

3.

Pasowanie na Przedszkolaka (dzieci 3 – letnie)

Dzieci najmłodsze

Listopad 2015

Nauczyciele grup najmłodszych

4.

Mikołaj

Dzieci ze wszystkich grup

06.12. 2015 r.

Wszyscy nauczyciele

5.

 Jasełka

Dzieci ze wszystkich grup

Grudzień

Wszyscy nauczyciele

6.

 Bal karnawałowy

Dzieci ze wszystkich grup

03.02. 2016 r.

Wszyscy nauczyciele

7.

 Powitanie wiosny

Dzieci ze wszystkich grup

21.03. 2016 r.

Wszyscy nauczyciele