Projekt edukacyjny oparty na założeniach metody „Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów” autorstwa Agnieszki Chartanowicz

PROJEKT EDUKACYJNY OPARTY NA ZAŁOŻENIACH METODY

„SHOW PEDAGOGIKA – DYSCYPLINA BEZ NAKAZÓW” AUTORSTWA

AGNIESZKI CHARTANOW

 

Nazwa metody: „Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów”

Autor metody: Agnieszka Chartanowicz

Realizacja metody w grupie: IV, VIII, X

Termin realizacji: wrzesień 2019 – styczeń 2020

Nauczyciele odpowiedzialni: Daria Kania, Dorota Cedro,                               

                                                  Elżbieta Szczypała

 

 

 

 

I. Uzasadnienie wyboru wprowadzenia metody „Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów” w poszczególnych grupach

            W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma problem ze skupieniem uwagi, co również zauważyłyśmy w swoich grupach u swoich wychowanków. Informacje, które docierają do dzieci z telewizji, Internetu, wszelkich bajek, piosenek i gier są szybkie, zbyt szybkie jak na możliwości małego człowieka. Łączą one w sobie wrażenia słuchowe (muzyka i głos) i wrażenia wzrokowe, a także często wrażenia kinestetyczno - ruchowe (np. w grach), dzięki czemu wpływają one na atrakcyjność przekazu, odczuwania pozytywnych doznań i powodują maksymalną koncentrację dziecka. Dziecko przyzwyczajone do takich bodźców staje się mniej poddatne na komunikaty jednokanałowe (tylko słuchowe czy tylko wzrokowe) co wpływa, że jest później odbierane przez nauczyciela i otoczenie jako gorzej koncentrujące się.

            Badania wskazują, że coraz więcej dzieci ma problem z nadruchliwością i nadpobudliwością. Dzieci nawet jeżeli siedzą na zajęciach, to ze względu na niezaspokojoną potrzebę ruchu, mogą skoncentrować się tylko na siedzeniu. Coraz częstsze są przypadki dzieci spacerujących podczas prowadzonych przez nauczyciela zajęć. Niezaspokojona potrzeba ruchu jest również przyczyną większości konfliktów w grupach i przyczyną zachowań agresywnych.

 

II. Główne cele wprowadzenia metody „Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów”

Wdrożenie projektu edukacyjnego opartego na metodzie „Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów” odpowiada na potrzeby dzieci:

  • Zaspokojenie potrzeby otrzymywania atrakcyjnego komunikatu przez dzieci - Dzieci uczestniczą w spektaklach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela. Stosowanie wielokanałowego przekazu w spektaklach (wzrok, słuch, dotyk, ruch) prowadzi do odbioru komunikatu przez dziecko jako atrakcyjnego.
  • Zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci - Wprowadzenie codziennie tańców wychowańców, czyli atrakcyjnych zabaw muzyczno – ruchowych, które pomaga dzieciom uwolnić z ciał nadmiar energii w kontrolowany przez nauczyciela sposób. Dzieci mogą przenieść swoją uwagę na spokojniejszą zabawę i naukę.
  • Zaspokojenie potrzeby godności własnej i wolności dziecka – Dziecko przestaje czuć się zmuszane do koniecznych w placówce aktywności i zachowań zgodnych z zasadami. Dziecko poznaje wartości wolności i szacunku na swoim doświadczeniu, czyli doświadcza wolności i czuje się szanowane. Dzięki temu uczy się szanować i dawać wolność innym. Atrakcyjność przekazu spektakli „Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów” powoduje, że dzieci pragną uczestniczyć w zajęciach w wolności i szacunku.

.  Szczegółowy opis podejmowanych działań podczas realizacji projektu edukacyjnego opartego o metodę „Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów”

 

1.Dziecko uczy się z ochotą słuchać, słyszeć i działać zgodnie z poleceniami nauczyciela. Spektakle „Show pedagogika” uczą dzieci słuchać, słyszeć i działać oferując ich uwadze atrakcyjne bodźce:

  • słuchowe (nowoczesna muzyka, polecenia w zabawie),
  • wzrokowe (powstające na żywo ilustracje do słuchanych bajek i bawiąca się grupa)
  • kinestetyczne (ruchy terapeutyczne całego ciała podczas tańców wychowańców).

Dziecko uczy się kierować uwagę na nauczyciela, który dociera do niego wszystkimi kanałami. Dziecko wytwarza nawyk kierowania uwagi na nauczyciela, który z powodzeniem jest później uruchamiany przy wykorzystywaniu komunikatów dwu- lub jednokanałowych.