Projekt "Wędrująca książka"

W grupie VI realizujemy ogólnopolski projekt edukacyjny „WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA”. Głównym celem tego projektu jest: rozwijanie zainteresowań czytelniczych, nawiązanie współpracy między przedszkolami oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci. W ramach tego działania dzieci aktywnie uczestniczą w tworzeniu książeczek. Projekt „Wędrująca książka” ma za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory, a także ma pozyskiwać młode pokolenie do tego by stawało się ono aktywnym odbiorcą dzieł stworzonych i tych, co mają powstać. Patronami medialnymi akcji są: MAC EDUKACJA, czasopismo „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Nowa era oraz magazyn dla dzieci „Świerszczyk”.