Zbiórki ZUCHÓW

W naszym przedszkolu działa gromada zuchów: "Żeglarze im.Robinsona Crusoe" . Dzieci podczas zbiórek zdobywają wiele nowych sprawności. Na zdjęciach poszukiwanie skarbu - maskotki gromady, zapoznanie ze znaczkiem zucha oraz biwak zuchowy.

Biwak zuchowy trwał 2dni i wzięło w nim udział 26 naszych zuchów. Podczas biwaku zuchy wraz z innymi gromadami pomagały odzyskać cyrkowcom utraconą pewność siebie, zdobywając przy tym nowe umiejętności. Biwak uświetnił pokaz dziewcząt ze Studia Tańca i Stylu „Rewanż".