Kalendarz wydarzeń

27 Kwiecień 2018

„Tanecznym krokiem witamy wiosnę”.

Przyjście  nowej  pory  roku -wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszej grupie przygotowania   do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniejZmieniła  się  dekoracja sali  z  zimowej  na  wiosenną. W sali zazielenił się  kąciki  przyrody. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych     zwiastunów  wiosny.