VEGETABLES - czyli nasze dwujęzyczne spotkanie z przyrodą i matematyką

W bieżącym roku szkolnym grupa VII realizuje zagadnienia matematyczne i przyrodnicze w oparciu o metodę CLIL - Content and Language Integrated Learning -która dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

Jesteśmy oddziałem z elementami dwujęzyczności i bardzo się staramy aby codziennie poszerzać nasze językowe horyzonty :)) Jaki będzie tego skutek - przekonamy się pewnie dopiero za parę lat - ale "czym skorupka za młodu nasiąknie ..."