Kalendarz wydarzeń

30 Październik 2018

Wycieczka do agroturystyki „Pod lasem”

18 października nasza grupa wraz z grupą VII  udała się do gospodarstwa agroturystycznego w Kaczynie. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu, kształcenie poczucia przynależności regionalnej i narodowej oraz rozwijanie postawy patriotycznej. Dzieci miały okazję zwiedzić gospodarstwo i obejrzeć zabytkowe maszyny i narzędzia gospodarskie oraz przedmioty wykorzystywane do użytku codziennego w dawnych czasach, o których zastosowaniu wyczerpująco opowiedział właściciel gospodarstwa.