Zdrowe przysmaki jesieni – warzywa i owoce. Poranek Froeblowski w nurcie pedagogiki Froebla

Był to dzień pełen wrażeń i ciekawych zabaw uświadamiających dzieciom potrzebę zjadania owoców i warzyw bogatych w witaminy; rozwijających pomysłowość i wyobraźnię twórczą poprzez improwizację ruchową, muzyczną i słowną. W koncepcji pedagogiki freblowskiej ruch i rym są kluczowym elementem zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.W koncepcji Dar Zabawy poranne zajęcia dydaktyczne to spotkanie w kole. Koło jest symbolem cyklu, jest zamknięte, pozwala na przyjęcie odpowiedniej perspektywy, wzajemny kontakt wzrokowy, ułatwia koncentrację.

Były np.:

 • Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej aut.P. Kaja tj:

  Środa dziś uśmiecha się

  w kąt odejdą myśli złe,

  Do zabawy wzywa nas i pozdrawia was.

 • Zabawy integracyjne z darem 9.

  Smutna mina tak wygląda

  złość spod oka gdzieś spogląda

  A ja uśmiech dzisiaj mam,

  całą radość komuś dam.(sł.S.Kustosz)

 • wyliczanki -wyklaskiwanki

  Wiosna lato ,jesień zima

  nic pór roku nie zatrzyma .

  Znam je ja ,znasz je ty

  raz ,dwa trzy.(sł.S .Kustosz).

 • Zabawy słuchowe:

  Gruszka ….w koło podróżuje

  w naszych rękach dobrze się czuje

  Teraz chwilę odpoczywa

  czy w każdej rączce …gruszka ..już się skrywa?

 • Teatrzyk stolikowy Froebla ,,Jesień”

 • Rozmowy z dziećmi .Co trzeba robić , żeby być zdrowym i silnym?Poznanie witamin ukrytych w owocach i warzywach.

 • Zabawy doskonalące percepcję słuchową. Do tekstu Pomidor Jan Brzechwa.

 • Obrazowanie rytmu pór roku klockami z daru 7.

  Była także Praca w grupach:

  - Grupa „Darów” – „kodowanie” i „dekodowanie” obrazków owoców / aktywność konstrukcyjna rozwija zdolności konstrukcyjne, manualne, sprawność motoryki małej, poczucie estetyki oraz planowanie ruchowe i przestrzenne/

  - Grupa Badawcza – badanie budowy owoców, obserwacja owoców pod lupą i mikroskopem, sprawdzanie zawartości witaminy C w różnych owocach i warzywach z wykorzystaniem jodyny; /aktywność badawcza stymuluje dziecięcą spostrzegawczość, wnikliwość, zaspokaja potrzebę badania i eksploracji, pozwala na wyciąganie wniosków/

  - Grupa Twórcza – zabawy plastyczne – perforowanie konturów owoców i warzyw/ zabawy plastyczne sprawiają radość twórczą, rozwijają wyobraźnię, kreują nową przestrzeń, budują otwartą postawę komunikacyjną, /

  - Grupa Gospodarcza – przygotowanie poczęstunku ,,obrazki jesienne” z wykorzystaniem gotowanych i świeżych warzyw i owoców/ przygotowanie deseru, buduje w dzieciach postawę odpowiedzialności oraz bezcennie rozwija samodzielność, a co za tym idzie wzmacnia samoocenę/