Polska - moja ojczyzna

Tematem spotkań edukacyjnych w naszej grupie była „Polska- moja Ojczyzna”. Przedszkolaki dowiedziały się jakie mamy symbole narodowe, legendy polskie i tradycje. Poznały wiersze , rozwiązywali krzyżówki, uzupełniali zadania i wskazywali na mapie Polski morze, niziny, wyżyny i góry oraz stolicę – Warszawę , główne miasta i rzeki. Podsumowaniem zajęć był quiz „Co wiem o Polsce".

Celem tych wszystkich działań było:
- Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą Ojczyzną jest Polska.
- Rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski;
- Aktywne uczestniczenie w zabawach i zajęciach ruchowych;
- Wdrażanie do współdziałania w grupie;