„Klub czytających rodziców”

Wychowany na codziennym czytaniu człowiek będzie także umiał postępować etycznie. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o  problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Zatem codzienne lektury to znakomity sposób uczenia dzieci wartości moralnych, które pomogą im budować dobre relacje z ludźmi. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia, nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, czy solidarność, powinno być sprawą priorytetową dla rodziców, społeczeństwa i państwa. 

Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książek i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości masowej kultury.

W naszym przedszkolu oprócz nauczycieli, którzy codziennie czytają dzieciom, do akcji włącza się coraz więcej rodziców. Do naszego „Klubu Czytających Rodziców” zapisaliśmy tatę Kubusia pana Szymona Iwana, który przyniósł do naszej grupy „Złotą księgę bajek”, a w niej  najwspanialsze opowieści i legendy ze wszystkich stron świata. Razem z bohaterami książki nasze dzieci,  przeniosły się w cudowny świat magii i niezwykłych przygód. Dziękujemy Panie Szymonie za wizytę, podczas czytania wszystkie dzieci w skupieniu i zaciekawieniu słuchały bajkowych opowieści oraz z wielką ochotą oglądały kolorowe ilustracje. Bardzo dziękujemy za mile spędzony czas i czekamy na kolejne bajki i zachęcamy do głośnego czytania dzieciom przez cały rok.