RUCH TO ŻYCIE.

Ruch ma wpływ na prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych, a jego brak stanowi największe zagrożenie dla zdrowia. W maju obchodzony jest "Europejski tydzień sportu dla wszystkich”. Celem tych działań jest miedzy innymi promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu. 
Nasze przedszkole już po raz kolejny w dniach: 26 maja -1 czerwca 2016 włączyło się do tej akcji. W tym celu zorganizowaliśmy szereg działań promujących aktywność ruchową. 
Poprzez te działania chcemy zachęcić zarówno dzieci jak i rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Nasze działania to m in zawody sportowe  w krainach różnorodnej  aktywności ruchowej  w ogrodzie przedszkolnym. Poznawaliśmy zasady zdrowej rywalizacji uczyliśmy się elementów .gier  sportowych. Bawiliśmy się wspaniale!.