ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚĆ MYŚLENIA.

Rozwijamy umiejętności myślenia, zapamiętywania wykorzystując aktywne metody pracy

Dzięki stosowaniu nowoczesnych metod aktywnych zajęcia są dla dziecka bardziej  interesujące, wyzwalają kreatywność i  otwartość. Poza tym, ucząc dzieci  planowania, organizowania własnego warsztatu pracy, efektywnego współdziałania w zespole, przygotowujemy je  do samodzielnego odkrywania świata i rozwiązywania problemów w sposób twórczy zachęcać do aktywności dziecka , dać mu czas na eksperymentowanie, umożliwić popełnianie błędów i dać możliwość samodzielnego ich poprawiania. Takie okazje tworzymy często gdyż  chcemy:
Wykorzystać  potencjalne możliwości tkwiące w każdym dziecku 
Przyczyniać się do rozwoju sprawności umysłowej i zainteresowań dziecka
Przygotować  do pełnego odbioru rzeczywistości za pomocą wszystkich zmysłów
 Rozwijać umiejętność uczenia się przez poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł 
Uczyć prawidłowej komunikacji, sztuki dyskutowania, argumentacji, prezentacji własnego punktu widzenia 
Uczyć zadawania pytań 
Uczyć radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

 Oto Wspomaganie rozwoju umysłowego rozwijanie umiejętności matematycznych  dokonywane w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji i wymaganych w przyszłości na lekcjach matematyki.