Praca zespołowa kluczem do sukcesu dziecka.

Przedszkole, zaraz po domu rodzinnym, jest jednym z ważniejszych środowisk, gdzie dziecko zaczyna nabywać umiejętności pracy zespołowej. Dzieje się to poprzez zabawę oraz nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. Co daje dziecku działanie w grupie? Jakie korzyści  płyną ze wspólnych zabaw  w gronie rówieśników? Praca  grupowa wpływa na dzieci niezwykle pozytywnie, gdyż oprócz zdobywania wiedzy, maluchy uczą się tolerancji, życzliwości, szacunku wobec drugiej osoby, wzmacniają między sobą więzi. Wielokrotnie dzięki wspólnym zabawom rodzą się nowe przyjaźnie, co jest niebywale ważne dla poszukującego akceptacji i bratniej duszy dziecka. Współdziałanie w grupie sprzyja nabywaniu umiejętności komunikowania się.
Dzieci uczą się stosunków międzyludzkich. Powoli zaczynają rozumieć, że płacz czy krzyk nie rozwiążą napotykanych problemów – wręcz przeciwnie – spowodują uczucie złości, a w konsekwencji frustrację. Nauczyciel, kierując procesem wychowania wdraża wychowankom sposoby rozstrzygania sporów zaistniałych podczas pracy w zespole. Dziecko, łagodząc określony konflikt, uczy się rozmawiać. Zespołowe formy pracy, takie jak zajęcia plastyczne, muzyczne , uczą współdziałania w grupie. Dziecko ma możliwość rozwijania umiejętności komunikowania się, uzmysłowia sobie że w grupie wszystkie dzieci stanowią całość. Nie ma tu więc mowy o rywalizacji. Od najmłodszych lat należy wpajać dziecku istotę pracy zespołowej, mianowicie to, że pracując w grupie, wszyscy dążą do tego samego, wspólnego celu. Wspaniałą okazją do zespołowych działań okazał się Konkurs Plastyczny pod hasłem : „Jesienne Cyferki” organizowany w naszym przedszkolu. Dzieci wspólnie wykonały pracę plastyczną Cyfrę 3  wypełniając jej kontury  pociętymi na kawałki słomkami.Za wysiłek i zaangażowanie otrzymały dyplom i nagrody dla całej grupy. Sukces pierwszych wspólnych działań!