Poznajemy znaki drogowe.

 

  • Poznanie wyglądu i zastosowania znaków drogowych
  • Uświadomienie znaczenia przestrzegania zasad ruchu drogowego
  • Utrwalenie wyglądu figur geometrycznych: koła, trójkąta i kwadratu
  • Rozwijanie sprawności ruchowej
  • Rozwijanie zdolności  manualnych,
    to tylko wybrane cele jakie przyświecały zajęciom z zakresu bezpeiczeństwa na drodze. Dzieci świetnie poradziły sobie z przydzielonymi im zadaniami i na pewno wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce.