Kalendarz wydarzeń

12 Październik 2017

Rozpoczynamy cykl zajęć umuzykalniających.

Rozpoczynamy w grupie cykl zajęć umuzykalniających  opartych na nowatorskiej propozycji rozwiązań praktycznych dla edukacji muzycznej Profesora E.E. Gordona – twórcy Teorii uczenia się muzyki . Profesor E.E. Gordon to muzyk jazzowy, pedagog, psycholog muzyki. Jest znanym badaczem, autorem licznych publikacji, testów uzdolnień muzycznych i książek oraz wydań zbiorowych. Kluczowym pojęciem tej metody jest audiacja, która w największym skrócie oznacza myślowe przetwarzanie muzyki, słuchowe jej wyobrażanie i rozumienie.

Nasza jesienna twórczość, 

Pomimo iż odczuwamy tęsknotę za ciepłymi promieniami letniego słońca, to z entuzjazmem witamy jesień ze wszystkimi jej urokami. Uwielbiamy jesienną twórczość, kolorowe liście, zbieranie kasztanów, żołędzi i szyszek. Praca plastyczna Jeż  z muszelek - naturalnego materiału przyrodniczego, łączy lepienie z plasteliny z naklejaniem. Obrazek zatrzymuje na dłużej wakacyjne wspomnienia.