PATRIOTYCZNY MAJ....

Miesiąc maj  w naszej grupie  był bardzo bogaty w wydarzenia kształtujące postawy patriotyczne  dziecka. Celem spotkań z legendą ,piosenką , było rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, budzenie miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa narodowego oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Dowiedzieliśmy się dlaczego przed przedszkolem wisiała flaga. W  zadumie słuchaliśmy hymnu narodowego, rysowaliśmy flagi barwami naszego kraju. Poznaliśmy , genezę święta Konstytucji 3 Maja.