Odwaga

Odwaga to śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa, umiejętność zapanowania nad strachem, obawą przed zrobieniem czegoś nowego, innego, trudnego, niebezpiecznego. Od początku pobytu dziecka w grupie zachęcamy dziecko do zdobywania nowych doświadczeń, rozwijana jest u niego wiary we własne możliwości, poczucie sprawczości, co później sprawi ,że będzie ono odważnie stawiać czoło nowym wyzwaniom. U sześciolatka skupiamy się także na budowaniu innego rodzaju odwagi, a mianowicie odwagi cywilnej. Zachęcamy dzieci do: – śmiałego głoszenia swoich poglądów, nawet jeśli nie wszyscy się z nimi zgadzają, – uzasadniania i obrony własnego zdania, a jednocześnie szanowania odmiennego zdania innych, – przyznawania się do swoich błędów i brania za nie odpowiedzialności. Odważne dziecko to takie, które ma poczucie własnej wartości. Dlatego aby nauczyć dzieci odwagi cywilnej, : – traktujemy je podmiotowo, – szanujemy ich autonomię i prawo dokonywania wyborów, – zachęcamy do podejmowania samodzielnych decyzji, – uczymy właściwej samooceny poprzez pokazywanie jego mocnych stron i zachęcamy do skupiania się na nich, a nie na słabościach; – uświadamiamy, że nie wszystkie sytuacje są jednoznacznie dobre lub złe. We wrześniu wprowadziliśmy dzieciom pojęcie odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu ,Odważni jak strażacy , Będziemy ratownikami, Wzywamy pomoc , Ratownicy na czterech łapach .