Konsultacje ze specjalistami

Ze względu na zaistniała sytuację zwiazaną z pandemią,
rodzice proszeni są o indywidualny kontakt z MZPPP (w razie konieczności)
na ul. Urzędniczej w Kielcach.