DZIEŃ NIEBIESKI – DZIEŃ WODY

Dnia 18.03.2021 r. obchodziliśmy w grupie IV i XI „Dzień NIEBIESKI – DZIEŃ WODY”. Na początku dnia rozmawialiśmy o naszej planecie Ziemi, głównych żywiołach, takich jak powietrze, ogień i woda i ich znaczeniu dla życia, o obiegu wody w przyrodzie oraz jej roli w życiu człowieka i w naturalnym środowisku. Następnie dzieci oglądały serię filmów edukacyjnych dotyczących w/w tematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Podczas zabawy plastycznej rysowały na papierowej sylwecie kropli wody na temat : „Do czego potrzebna jest woda?”. Pomysłom dzieci nie było końca……….Dużym zaangażowaniem przedszkolaki wykazały się w czasie zabawy badawczej z wodą, do której wykorzystaliśmy foremki różnej wielkości , masę solną, wodę oraz roślinki, kamyczki, patyczki zebrane w ogrodzie przedszkolnym w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Zabawa badawcza przybliżyła dzieciom pojęcie „jeziora”- jako zbiornika wodnego, „wyspy” i „półwyspu”. Przypomnieliśmy także o wykorzystaniu wody do utrzymania czystości i higieny człowieka.