Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym zadaniem zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. My nauczyciele wiemy jak ważne jest uczenie dzieci prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniami technicznymi, czy uświadamianiu im niebezpieczeństw zabaw w źle wybranym miejscu. Dlatego istotnym jest kształtowanie takich zachowań i postaw u dzieci, które umożliwią im unikanie zagrożeń, minimalizowanie ich oraz szukanie obrony i pomocy. Nie jest to łatwe zadanie. Aby uzyskać zamierzony efekt wychowawczy czy uchronić dziecko przed konsekwencjami niewłaściwego zachowania, nie wystarczy małemu dziecku powiedzieć, że nie powinno czegoś robić. Chcąc osiągnąć pożądane postawy należy je przećwiczyć, wykorzystując do tego różnorodne formy i metody, które pozwolą dziecku zrozumieć jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób o nią poprosić. Dlatego prowadzimy w przedszkolu systematyczne i zróżnicowane działania by dziecko mogło posiąść praktyczną umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach zagrażających jego bezpieczeństwu. Były to np.:  zajęcia i zabawy z wykorzystaniem aktywnych form i metod pracy, pogadanki , pokazy, instruktaże scenki sytuacyjne ,teatrzyki ,historyjki obrazkowe ,konstruowanie makiet i gier planszowych  zabawy ruchowe oraz nawiązanie współpracy z rodzicami -prowadzenie spotkań prezentujących wykonywany zawód. Dnia 23.02.2016r .dzieci z gr. V i VI uczestniczyły w  spotkaniu z pielęgniarką (Panią Małgorzatą Dudek-mamą Krysi z gr.VI ). W spotkaniu brały udział także studentki pielęgniarstwa ,które  przygotowały dla nas prezentację multimedialną  na temat potrzeby dbania o zdrowie. Przedszkolaki dowiedziały się  jak bardzo ważne w życiu jest zdrowe odżywianie, codzienne  spożywanie owoców i warzyw. Jednak prawdziwym gwoździem spotkania okazało się   zagadnienie pierwszej pomocy. Odbył się wspaniały, fachowy pokaz w  wykonaniu Pani Małgosi  i profesjonalny instruktaż podczas stawiania  pierwszych kroków przez dzieci  w ratowaniu życia innym. Pani Małgosia krok po kroku przybliżała dzieciom  czynności podejmowane w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia .Wszyscy bardzo podziwialiśmy ją. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się  także , w jaki sposób można zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie dbać. Pani Małgosia wyjaśniła dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie higieny i na czym polega zdrowy styl życia. Całe spotkanie odbywało się w  formie warsztatów , dzieci były bardzo  szczęśliwe ,aktywne , skupione i wiele zapamiętały z zajęć. Oczywiście podczas spotkania nie zabrakło zagadek, piosenek, prezentów-nagród .

Bardzo dziękujemy Pani Małgosi Dudek za przyjęcie naszego zaproszenia, poświęcony czas i tak  ciekawe  spotkanie z przedszkolakami.  http://gify.magazynek.org/pictures/rootCat18_Postacie,_zawody/Piel1e1gni...

Wkrótce następne zdjęcia z różnorodnych form pracy w tym obszarze.