Sygnalizacja świetlna

Na wrześniowych zajęciach dotyczących ruchu drogowego dzieci utrwaliły kolory sygnalizacji świetlnej, oraz zapoznały się z zasadami ruchu drogowego.