Leśna lekcja w muzeum

W kwietniu grupa III wybrała się do Muzeum Narodowego w Kielcach. Dzieci wzięły udział w „leśnej lekcji”. Las to jeden z najbardziej złożonych „organizmów” na świecie. Pan przewodnik objaśnił nam jaką rolę odgrywają lasy w życiu człowieka, próbowaliśmy rozpoznawać typy lasów. Największe jednak wrażenie zrobiły na nas zwierzęta, które można spotkać w naszych lasach, jak i tych na całym świecie.