Bierzemy UDZIAŁ W KONKURSIE : „KONSTRUOWANIE PRZEZ KODOWANIE Z JEDYNKĄ”.

Dzieci z naszej grupy wzięły udział w konkursie informatyczno – technicznym Szkolno – Przedszkolnym ogłoszonym przez Szkołę Podstawową Nr 1 , im. Stanisława Staszica w Kielcach. Hasło konkursu to : „Konstruowanie przez kodowanie z Jedynką”.

Cele konkursu to przede wszystkim :

* Kształtowanie procesu twórczego dzieci 6-letnich poprzez tworzenie pracy na podany

temat z wykorzystaniem technologii informacyjno– komunikacyjnych,

* Stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z

edukacji matematycznej i informatycznej,

* Kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska,

* Aktywizacja i podniesienie świadomości prozdrowotnej dzieci

* Dbałość o zdrowie i środowisko naturalne,

* Kształtowanie u dzieci postaw przedsiębiorczości i kreatywności poprzez stosowanie w

procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub

   metodycznych.

Zadaniem dzieci było zakodowanie, zaprojektowanie i stworzenie wzoru nadruku na maseczkę na sieci kwadratowej tak, aby powstał ,,pikselowy'' rysunek na maseczkę. Dodatkowo dzieci opisywały swoją pracę kodem. Pracę na konkurs wykonały chętne dzieci. Były one różnorodne i pomysłowe. Zasady konkursu zmusiły do wyłonienia jednej.