Kalendarz wydarzeń

02 Lipiec 2021

Festyn dla dzieci

W naszym ogrodzie przedszkolnym odbył się fantastyczny  Festyn zorganizowany we współpracy z firmą Patigo. Dzieci  miały okazję uczestniczyć w wielu zabawach,grach muzyczno ruchowych ,konkursach  prowadzonych przez profesjonalnych  konferansjerów i
animatorów. Zapraszamy do obejrzenia ciekawej galerii zdjęć z tego wydarzenia.
Sielankowa zabawa i uśmiechnięte twarze dzieci  to obrazki, które można było zauważyć podczas całego festynu.

Piramida Zdrowia

 Realizując projekt ,,Zdrowo jem więcej wiem”zapoznawaliśmy  dzieci z Piramidą Zdrowia – pożądanym modelem zdrowego odżywiania.  Uczyliśmy  dzieci krytycznej oceny własnego sposobu odżywiania i zachowań. Kształtowaliśmy  umiejętności wyboru właściwych produktów do spożycia. Oczywiście we wszystkich działaniach towarzyszyły nam klocki Froebla.

DZIEŃ TRUSKAWKI

Czerwiec to miesiąc, w którym królują truskawki! Cały rok czekamy z utęsknieniem aż pierwsze, soczyste i pełne witamin owoce pojawią się na krzaczkach. Postanowiliśmy dodać jedno święto w oficjalnym kalendarzu przedszkolnym i w tym roku zorganizowaliśmy Dzień Truskawki!

REALIZUJEMY PROJEKT „ZDROWO JEM – WIĘCEJ WIEM”

Realizując Projekt Ogólnopolski : „Zdrowo jem – więcej wiem” opieraliśmy się o pedagogikę Fryderyka Froebla.Dlatego realizacja założeń  projektu to zabawa zaciekawiająca  dziecko, stwarzająca  mu  warunki do osiągania sukcesów, wzbudzająca  motywację i radość twórczą ,to klucze do aktywizacji ekologicznej dziecka  przyczyniająca się do całościowego rozwoju .Zabawa z froeblowskimi darami w naturalny sposób pobudzała i rozwijała dziecięcą kreatywność, w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych..

DZIEŃ MIODU

Kolor ubrań dzieci  który w tym dniu dominował : żółty/pomarańczowy.

Był to bardzo słodki dzień w naszej grupie. Sprawdzaliśmy np.pracując w kącikach Froebla,,Jaki jest miód?Czy każdy rodzaj smakuje tak samo? Jaką ma konsystencję ? Rozwiązywaliśmy zagadki!

(Oglądaliśmy  zdjęcia pszczół zbierających pył – rozmawialiśmy  na temat budowy, wyglądu owadów.

Wykonywaliśmy  „Domki pszczół” - zabawa dydaktyczna w kąciku Darów.

Oglądaliśmy także  Filmy edukacyjne:

Skąd się bierze prąd?

Przedszkolak i energia

 

Jednym z tematów zajęć w naszej grupie był: Skąd się bierze prąd?

Uczyliśmy się  przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem prądu,

i utrwalaliśmy  wiadomości na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym, na podwórku.

Ważne jest by  dzieck:

1. potrafiło przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem prądu;

2. wiedziało, do czego służy prąd elektryczny,

3. wiedziało, które z urządzeń domowych są zasilane prądem,

Zajęcia sensoryczne

W czasie zajęć popołudniowych dzieci poznały nową technikę – malowanie twarzy  na folii . Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem folii okazały się bardzo ciekawą zabawą manualną rozwijającą zmysły. Taka technika tworzenia najprostszych obrazków, nie sprawiła nikomu najmniejszej trudności. Zabawa bardzo spodobała się dzieciom. Podczas tej działalności plastycznej dzieci stymulowały zmysł dotyku oraz wzroku, doskonaliły małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwijały kreatywność. Zabawa ta pozwala w pełni rozwijać potencjał twórczy naszych małyc Freblowskich artystów.

Czytamy samodzielnie - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Systematycznie wykorzystywaliśmy ją w procesie nauki czytania i doskonaleniu techniki czytania.

Zabawy logopedyczne

Jednym z czynników warunkujących prawidłowy rozwój mowy jest sprawność całego aparatu mowy. W skład niego wchodzą:

  • aparat oddechowy
  • aparat fonacyjny
  • aparat artykulacyjny

Terapia logopedyczna często jest długim procesem a ady wymowy mogą predysponować do wystąpienia trudności w czytaniu i pisaniu.

Zabawy muzyczne obecne w naszej grupie przez cały rok.

Dzieci poznawały muzykę poprzez rozmaite działania praktyczne mające formę aktywności muzycznej. Uczyły się rozróżniać i nazywać cechy muzyki oraz nabywały umiejętności werbalizowania swoich odczuć powstałych pod wpływem słuchania proponowanych utworów. Systematyzowanie nabytej wiedzy, rozwijanie umiejętności i operowanie podstawowymi pojęciami muzycznymi to niezbędne działania w trakcie procesu edukacji Warunkiem prawidłowej realizacji edukacji muzycznej  niezbędne było korzystanie ze  środków i pomocy dydaktyczne tj :

• odtwarzacz płyt CD;