Czytamy samodzielnie - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Systematycznie wykorzystywaliśmy ją w procesie nauki czytania i doskonaleniu techniki czytania.