Nasze Sukcesy

Bierzemy udział  w wielu innowacyjnych projektach/konkursach  o charakterze edukacyjnym np.: Polscy Olimpijczycy-Patrioci.

 

W związku z rocznicą 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprosiło dzieci   do udziału w projekcie Polscy Olimpijczycy−Patrioci.
Olimpizm jest filozofią życia łączącą zrównoważony rozwój ciała, woli i umysłu. Integrując sport z kulturą i edukacją, olimpizm dąży do promowania sposobu życia opartego na radości z wysiłku oraz wychowawczych wartościach dobrego przykładu i poszanowania uniwersalnych zasad etycznych. My wzięliśmy udział w konkursie plastycznym

Cele

  • Rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych.
  • Zwrócenie uwagi na pozytywne wartości uprawiania sportu jako formy spędzania wolnego czasu. 4. Podkreślenie znaczenia sportu w życiu młodego człowieka.
  • Stworzenie uzdolnionym plastycznie dzieciom możliwości konfrontacji swoich umiejętności z osiągnięciami rówieśników.
  • Przypomnienie uniwersalnych idei olimpijskich i zasad sportowej rywalizacji (fair play).
  • Upowszechnienie dorobku plastycznego dzieci.

Dzieci z naszej grupy wykonały  samodzielnie prace plastyczne pt. „Olimpijskie dyscypliny sportowe” w dowolnej technice plastycznej  prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze) .

Jury konkursowe  postanowiło nagrodzić 2 naszych  autorów prac, przyznając im  III Miejsce. I wyróżnienie  w Konkursie. Był to Krystian Surma i Oskar Bugajski. Gratulujemy!

Mieliśmy także sukcesy w innych  poza przedszkolnych konkursach indywidualne Wojtuś M.

Marcin G.Artur C., Igor Ż.  Natalia P.i grupowe.

  • .KONKURS/ QUIZ WIEDZY O WODZIE.;
  • Elektroboj Ratuje Prąd” według własnego pomysłu- praca na konkurs „NIE marnuj ENERGII, dbaj o środowisko w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego- Urząd Miasta Kielce ( -zdobycie dyplomu /wyróżnienia za walory artystyczne.
  • „Co mogę podarować potrzebującej dziewczynce  na święta?” ogłoszonym przez Bibliotekę Miejską  – Filię nr 8-  I Miejsce; III Miejsce i wyróżnienia.
  • Udział całej grupy w konkursie plastycznym, Kielce-Moje Miasto w 2021  który polegał na przedstawieniu wizji Kielc w 2021 roku.-  I Miejsce

Udział w Szkolno-Przedszkolnym Konkursie Techniczno-Ekologicznym „Budowanie przez kodowanie z Jedynką” (Wojtek M.) Zaprojektowanie  wzoru nadruku na maseczkę tworzenie pracy z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)

Udział całej grupy w konkursie plastycznym,,Kocham Polskę"  Kieleccy Patrioci ( I Miejsce) oraz udział w kategorii artystycznej .Przygotowanie prezentacji artystycznych.,,Pisk Białego Orła".,Nie idź na wojnę".,,Polska zmartwychwstaje".-I Miejsce

  • udział w MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM EKOLOGICZNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM,,Ziemia -Zielona Wyspa” org.Ps nr 9 (Marcin G.)

Udział w MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM Konkursie Recytatorskim„NARESZCIE WIOSNA”Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach