Zabawy logopedyczne

Jednym z czynników warunkujących prawidłowy rozwój mowy jest sprawność całego aparatu mowy. W skład niego wchodzą:

  • aparat oddechowy
  • aparat fonacyjny
  • aparat artykulacyjny

Terapia logopedyczna często jest długim procesem a ady wymowy mogą predysponować do wystąpienia trudności w czytaniu i pisaniu.

My często stosowaliśmy zabawy typu  Dmuchajka. Zadaniem dziecka było  nabranie dużej ilości powietrza przez nos i wypuszczenie mocnym strumieniem przez usta tak aby uniosła woreczek z powietrzem/piłeczki /piórka.itp. Zabawy tego rodzaju  ćwiczą siłę wydechu oraz utrwalają prawidłowy tor oddychania .