PROJEKT TECHNIKOLUDEK - CZYLI PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE TECHNOLOGII

PROJEKT OGÓLNOPOLSKI NA ROK 2020/2021 TECHNIKOLUDEK  CZYLI PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE TECHNOLOGII

 

Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Technikoludek".  będącym odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.Głównym celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat technologii. Działania te rozwijane były poprzez realizację każdego miesiąca minimum jednego z pośród trzech zadań, ściśle związanych zarówno z narzędziami informatycznymi, jak również pracą własną dzieci.Przykładowymi zadaniami są: stworzenie kącika technologicznego, pokazu multimedialnego o korzyściach i wadach korzystania z nowoczesnych technologii, stworzenie gier interaktywnych, papierowego e - booka, encyklopedii Technikoludka, zorganizowanie Dnia wynalazcy itp

Chcemy kształtować osobowość przedszkolaka, który chętnie będzie korzystał z dóbr technologicznych, nie zapominając o dostrzeganiu piękna otaczającego świata. W marcu wykonywaliśmy Literkowy  tablet/Laptop . Próbowaliśmy zrozumieć także jak działa internet.Do zabaw wykorzystaliśmy klocki Froebla i sznurek.