Zabawy muzyczne obecne w naszej grupie przez cały rok.

Dzieci poznawały muzykę poprzez rozmaite działania praktyczne mające formę aktywności muzycznej. Uczyły się rozróżniać i nazywać cechy muzyki oraz nabywały umiejętności werbalizowania swoich odczuć powstałych pod wpływem słuchania proponowanych utworów. Systematyzowanie nabytej wiedzy, rozwijanie umiejętności i operowanie podstawowymi pojęciami muzycznymi to niezbędne działania w trakcie procesu edukacji Warunkiem prawidłowej realizacji edukacji muzycznej  niezbędne było korzystanie ze  środków i pomocy dydaktyczne tj :

• odtwarzacz płyt CD;

• komputer z dostępem do internetu;

• instrumenty perkusyjne niemelodyczne: marakasy (grzechotki), kastaniety (kołatki), trójkąty, tamburyna, bębenki, drewienka (clavesy), pudełka akustyczne, janczary, tarki (guiro), talerze;

• instrumenty perkusyjne melodyczne: dzwonki diatoniczne lub chromatyczne (po jednej sztuce dla każdego ucznia), opcjonalnie ksylofon, metalofon, bum-bum rurki (boomwhackers);

• instrument klawiszowy lub gitara – do wykorzystania przez nauczycieli grających;

• rekwizyty do animacji: wstążki, szarfy, chustki, paski krepiny itp.;

• rekwizyty do wizualizacji: klocki, butelki plastikowe itp.;

• płytoteka;

• biblioteka: nuty i teksty piosenek, materiały dydaktyczne i metodyczne.

Wykorzystywaliśmy każdą okazję by  łączyć muzykę z plastyką ,matematyką ,przyrodą a w tym wszystkim zawsze towarzyszyły nam klocki Froebla.