Piramida Zdrowia

 Realizując projekt ,,Zdrowo jem więcej wiem”zapoznawaliśmy  dzieci z Piramidą Zdrowia – pożądanym modelem zdrowego odżywiania.  Uczyliśmy  dzieci krytycznej oceny własnego sposobu odżywiania i zachowań. Kształtowaliśmy  umiejętności wyboru właściwych produktów do spożycia. Oczywiście we wszystkich działaniach towarzyszyły nam klocki Froebla.