Kalendarz wydarzeń

24 Sierpień 2020

Szanowni Rodzice,

Za nami dość niezwykły rok szkolny. Od  połowy marca życie przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkoli  mocno się skomplikowało  za sprawą  pandemii Covid-19. Dzięki przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w placówkach oświatowych na terenie miasta Kielce, udało się uniknąć zakażeń SARS-CoV-2 wśród przedszkolaków i ich rodzin. Mam nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie dobre informacje o zakończeniu pandemii Covid – 19 i pozwoli nam wrócić do dawnej rzeczywistości.

Obecnie, przedszkole intensywnie przygotowuje się do rozpoczęcia  roku szkolnego 2020/2021. Na terenie placówki trwają jeszcze drobne prace remontowe, porządkowe i dezynfekcyjne. 1 września rozpoczynamy działalność zgodnie z nowymi, zamieszczonymi poniżej procedurami, których celem jest zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19  w przedszkolu.  Rodzice i pracownicy przedszkola muszą mieć świadomość,  że jednostka w dalszym ciągu funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Przedszkole kontynuuje swoją działalność według aktualnych rygorów sanitarnych GIS obowiązujących w placówce od 1.09.2020 r.  do odwołania.

Bardzo proszę nowych i dotychczasowych Rodziców o zapoznanie się  z nowymi informacjami i procedurami. Proszę spokojnie przygotowywać dzieci na przekroczenie progu przedszkola, stosując zasady  powszechnie znane  ale przestrzegać także nowych wytycznych.

Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, aby dzieci poczuły się dobrze  i bezpiecznie.

 

Dorota Skalska – dyrektor przedszkola

 

Procedury do pobrania w zakładce OGŁOSZENIA