Zabawy „Podróżników” z piaskiem i gliną

Przedszkolaki z grupy „Podróżnicy”, uczestniczyły z zajęciach edukacyjnych- badawczych „Piasek i glina”. Podczas zabawy dzieci poznały wybrane właściwości fizyczne gliny i piasku oraz ich zastosowanie w życiu codziennym. Miały możliwość dotykania, oglądania, wąchania piasku i gliny oraz przedmiotów z nich wykonanych.  Sprawdzały rozpuszczalność gliny i piasku w wodzie. Najwięcej radości sprawiło dzieciom samodzielne lepienie z gliny. Wykonały przepiękne talerzyki i miseczki , które po wyschnięciu zostały pomalowane farbą i posypane kolorowym brokatem. To była super zabawa!!!

Zabawy badawcze dostarczają dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć, zaspakajają naturalna ciekawość świata. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania. Przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych dziecka.