Udział przedszkolaków w Projekcie Ogólnopolskim ,,Przedszkolna pocztówka”

Ideą wiodącą projektu „Pocztówka z przedszkola” jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów. Projekt  miał zasięg ogólnopolski, w którym udział mogły wziąć wszystkie placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne na terenie całego kraju. Głównym celem projektu „Pocztówka z przedszkola” była wymiana pocztówek i listów z innymi dziećmi na terenie całej Polski. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mieli okazję do nawiązania kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych, do promowania własnego regionu i placówki, a także poznawania innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców. Finalnym elementem projektu było stworzenie w każdej placówce mapy Polski „Pocztówka z Przedszkola” sprawdzenie czy udało się otrzymać przynajmniej 1 pocztówkę z każdego województwa w Polsce oraz zaprezentowanie zdjęcia swojej mapy na stronie projektu (Facebook).