„Teatr już w przedszkolu”

Zabawy w teatr należą do najbardziej lubianych przez dzieci form. Już maluchy chętnie bawią się w teatr, odtwarzając sytuacje z życia rodzinnego, przedstawiając role osób z najbliższego otoczenia: mamy, taty czy nauczycielki. Łatwo można zauważyć, jak wielką radość sprawia dzieciom przygotowanie przedstawienia dla kolegów i nauczycielki, a szczególnie dla rodziców i dziadków.

Teatrzyki wprowadzamy w przedszkolu w różnych sytuacjach. Zabawy w teatr dostarczają wielu artystycznych przeżyć, ukazują piękno utworów literackich, wzbogacają wiedzę o świecie, uspołeczniają i wyzwalają twórczą ekspresję. Każdy pobyt w teatrze lub obejrzenie przedstawienia w przedszkolu – jak wiadomo z doświadczenia, znajduje natychmiast odbicie w zabawach dziecięcych, które są czasami dla nas przyglądających się z boku bardzo niespodziewane i twórcze.

Jeżeli przedszkolaki prowadzimy do teatru po raz pierwszy czy po raz pierwszy przygotowujemy przedstawienie w sali dla kolegów czy innych grup to zawsze należy pamiętać o tym, aby przypomnieć dzieciom o ich kulturalnym zachowaniu się podczas całego pobytu na przedstawieniu.

Podczas przedstawień w sali wprowadzamy bilety, które dziecko „kupuje” na niby w zainscenizowanej kasie, afisze, gongi, zaczynające i kończące przedstawienie. To naprawdę bardzo urozmaica całość przygotowań i emocje są jeszcze większe. Dzieci czują się tak jak w prawdziwym teatrze i uczą się tego, co jest charakterystyczne dla udziału w przedstawieniu.