Spotkanie ze Strażą Miejską Grupy STARSZE

17 listopada dzieci z grupy V, VI i VII uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej. Przedszkolaki obejrzały bajkę o „Czerwonym Kapturku - dobre rady na złe odpady”, która była punktem wyjściowy do dalszej dyskusji. Głównym celem zajęć  było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, wpłynięcie na zmianę postaw w stosunku do najbliższego im środowiska, wyjaśnienie pojęć związanych z segregacją odpadów i recyklingiem, a także uświadomienie, że dzięki segregacji możemy pozyskiwać surowce wtórne. Podczas zajęć przedszkolaki  miały okazję poznać sposoby segregowania odpadów według kolorów pojemników. Dowiedziały się też, jakie śmieci wrzucamy do poszczególnych kontenerów. Podczas zabawy dzieci miały za zadanie prawidłowo posegregować wybrane przez strażników odpady, przez co usystematyzowały sobie zdobytą wiedzę. Na zakończenie wszyscy otrzymali tematyczne kolorowanki.

Najbardziej aktywne podczas spotkania dzieci, funkcjonariuszka Straży Miejskiej nagrodziła gadżetami.