Obchody XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin

Nasza grupa przyłączyła się do obchodów  „ XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin”.

 Wzięliśmy udział w Turnieju Sportowym na placu przedszkolnym. Głównym jego celem było zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć przez współzawodnictwo.

Na wstępie przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego zachowania na terenie placu po czym przeprowadziliśmy konkurencje sportowe.

  • bieg z woreczkiem,

  • skoki w workach,

  • toczenie piłki laską gimnastyczną,

  •   przeciąganie liny i wiele innych.

Podczas całej imprezy panowała , sportowa atmosfera zdrowej rywalizacji jak na prawdziwe igrzyska przystało.