Międzyprzedszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej pod hasłem "Śpiewamy Tobie Ojczyzno"

Nasze przedszkole posiada tytuł Mistrza Odkrywców Talentów, przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Tytuł ten to wyróżnienie i zobowiązanie do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci .Dlatego na drodze rozwijania talentów aranżujemy różnorodne przedsięwzięcia, gdzie dzieci mają możliwość prezentowania i promowania swoich zdolności np. muzycznych, wokalnych. Takim momentem był zorganizowany przez nas w dn. 28.05.2019 r Międzyprzedszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej pod hasłem:Śpiewamy Tobie Ojczyzno". Konkurs to wydarzenie, którego celem było m.in. wspieranie wychowania patriotycznego dzieci poprzez formy aktywności artystycznej; pogłębienie miłości do Ojczyzny; poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśniach na przestrzeni dziejów. Konkurs odbył się w sali teatralnej naszego przedszkola . Do udziału w konkursie zgłosiło się 13 dzieci z siedmiu placówek przedszkolnych.: Przedszkola Publicznego nr 4, nr 8, nr 9, nr 24, nr 35, nr 39 i oczywiście my gospodarze również mieliśmy swoją kandydatkę. Imprezę uroczyście rozpoczęły organizatorki przedsięwzięcia. Po przywitaniu wszystkich gości rozpoczęły się prezentacje naszych małych wykonawców. Młodzi artyści wykazali się wspaniałym przygotowaniem,. prezentowali swoje umiejętności wokalne w swobodny i urzekający sposób dodając do treści piosenki piękny strój. Nasza sala nabrała dodatkowych barw .Po zakończonej prezentacji utworów, w czasie obrad jury dzieci wraz z opiekunami i rodzicami mogli obejrzeć prezentacje artystyczne dzieci z naszego przedszkola ,,Na Polską ludową nutę” po czym udali się na słodki poczęstunek W składzie komisji oceniającej występy małych artystów znaleźli się dyrektorzy kieleckich placówek przedszkolnych oraz pani Maria Ludmiła Wieleńska ( Akademia Młodych Talentów "Małe Skrzypeczki" ).

Poziom konkursu komisja oceniła jako bardzo wysoki biorąc pod uwagę dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, interpretację utworów, wystąpienia na scenie , muzykalność i warunki głosowe wykonawców .Jury miało nie lada trudne zadanie . Przed ogłoszeniem wyników wystąpił zespół ,,Małe Skrzypeczki” prowadzony przez panią Marię Ludmiłę Wieleńską z mini koncertem wokalno -skrzypcowym czym uświetnił nasz konkurs.

Po burzliwych naradach dyrektor naszego przedszkola Pani Dorota Skalska ogłosiła wyniki:

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury nie wyłoniło zwycięzców przyznając wszystkim uczestnikom I Miejsce. Wyjątkowo komisja oceniająca przyznała dwa dodatkowe wyróżnienia dla Ps nr 4 i Ps nr 24. Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów i nagród dokonała dyrektor naszego przedszkola Pani Dorota Skalska .

Radość wszystkich była ogromna.

Było to wspaniałe emocjonalne muzyczne spotkanie , przywracające naszej zbiorowej pamięci polskie pieśni patriotyczne. Wsłuchując się w te pieśni, można było żywo odkrywać historię, która tworzy naszą polską tożsamość.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu było możliwe dzięki dobremu sercu, życzliwości i hojności sponsorów. Dyrekcja , grono pedagogiczne i dzieci składają serdeczne podziękowania niezawodnym sponsorom, na których zawsze możemy liczyć:

  • Alilo.pl - Interaktywne zabawki edukacyjne Alilo

  • BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Miesięcznik nauczycieli wychowania przedszkolnego.

  • INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ DELEGATURA IPN W KIELCACH

  • Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

  • Przedszkole Samorządowe nr 3 im Robinsona Crusoe w Kielcach.

 

Z całego serca gratulujemy! Zapraszamy do następnych edycji konkursowych i życzymy kolejnych sukcesów!