Konkurs „Geometryczne Cudaki”

Pod koniec maja w naszym przedszkolu odbył się konkurs pt. „Geometryczne Cudaki”. Konkurs skierowany był dla rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie stworka przy użyciu figur geometrycznych na płaszczyźnie bądź w formie przestrzennej. Celem konkursu było ukazanie możliwości łączenia edukacji matematycznej z edukacją plastyczną,  rozwijanie zainteresowań matematycznych , rozwijanie wyobraźni przestrzennej a także  utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych. Wśród laureatów konkursu znalazło się kilkoro dzieci reprezentujących naszą grupę. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone bądź wyróżnione za wykonaną prace. Gratulujemy serdecznie małym zwycięzcom. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i czynne włączanie się w edukację przedszkolną.