Froeblowski konkurs „Wiosną wkoło jest wesoło”.

Nasze dzieci wzięły udział Ogólnopolskim Konkursie Freblowskim "WIOSNĄ WKOŁO JEST WESOŁO". Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 58 w Poznaniu, a patronem konkursu oczywiście froebel.pl. Konkurs miał na celu: rozwijanie kreatywności, umiejętności konstruowania z darów, kształtowanie umiejętności wyrażania myśli za pomocą obrazów z darów, kształcenie umiejętności dokonywania spostrzeżeń w naturalnym środowisku, kształcenie umiejętności dostrzegania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku oraz wymianę doświadczeń, upowszechnianie i prezentację plastycznej twórczości przedszkoli. Zapraszamy do obejrzenia prac naszych starszaków.