Kalendarz wydarzeń

23 Marzec 2021

Najważniejsze terminy REKRUTACJI 2021

OGŁOSZENIE

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2021/2022.

 

22.04.2021 r. – 28.04.2021 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

29.04.2021 r. – 10.05.2021 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie  od  29.04.2021r.  do  10.05.2021r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia. Wniosek będzie można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku).

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

28.05.2021 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.05.2021 r. – 02.06.2021 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

04.06.2021 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

 

Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji dostępny w zakładce: Nasze Przedszkole/ Rekrutacja.

 

Wykaz dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach Samorządowych (2021r.)

 

Przedszkole

Dyżur

PS NR2

lipiec

PS NR5

lipiec

PS NR6

lipiec

IPS NR8

lipiec

PS NR13

lipiec

PS NR 18

lipiec

PS NR 22

lipiec

PS NR 24

lipiec

PS NR 25

lipiec

PS NR 28

lipiec

PS NR 30

lipiec

PS NR 31

lipiec

PS NR 32

lipiec

PS NR 35

lipiec

PS NR 39

lipiec

PS NR 40

lipiec

Oddziały przedszkole Szkoły Podstawowej nr 31

lipiec

 

PS NR1

sierpień

PS NR3

sierpień

PS NR4               

sierpień

PS NR9

sierpień

PS NR 14

sierpień

PS NR 16

sierpień

PS NR 19

sierpień

PS NR 21

sierpień

PS NR 23

ZWOLNIONE

PS NR 26

sierpień

PS NR 27

sierpień

PS NR 29

sierpień

PS NR 33

sierpień

PS NR 34

sierpień

PS NR 36

sierpień

PS NR 42

sierpień

PS NR 43

sierpień

Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 34

sierpień