W ŚWIECIE BAŚNI I BAJEK

Dzieci z grupy V w ostatnim czasie pogłębiały swoje wiadomości o baśniach, bajkach i bajeczkach. Dzieci w tygodniu poświęconym bajkowej tematyce brały udział w ćwiczeniach analizy i syntezy wzrokowej poprzez układanie obrazów z części. Dzieci brały również udział w zabawach wspomagających rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczacych refleks i spostrzegawczość, równocześnie umożliwiających czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie. Nasi koledzy i koleżanki wytrwale kibicowali sobie nawzajem podczasrzucania woreczkami do celu!
To był dla nas idealny czas na słuchanie bajek oraz układanie historyjek obrazkowych na podstawie wysłuchanego tekstu. 
Po wysłuchaniu bajek, wychowankowie odpowiadali prawidłowo na pytania nauczyciela, co świadczyło, że zrozumieli ich treść.
Słuchanie utworów literackich wzbogaca wyobraźnię najmłodszych, rozwija inteligencję językową, kształtuje pożądane postawy społeczne, a także zainteresowania czytelnicze.
Nie zapomnieliśmy również o wspólnym oglądaniu bajek - dzieci z zaciekawieniem oglądały przygody Jasia i Małgosi.